sme vaŠím partnerom

 

Bez profesionálneho prístupu nemožno očakávať profesionálne a kvalitné výsledky. 

Pri našej práci dbáme preto na odbornosť a relevantnosť kompetencií.

Poradenská spoločnosť beluga s.r.o. je na trhu už dvanásť rokov a svojím klientom z finančného, telekomunikačného a verejného sektoru prináša riešenia prispôsobené ich očakávaniam a reálnemu stavu. Snaha porozumieť skutočným potrebám a zameranie sa na riešenie konkrétnych problémov v kontexte fungovania celej organizácie sú overeným prístupom spoločnosti pri manažérskom poradenstve zameranom na zlepšovanie podnikovej výkonnosti a pri poradenských a audítorských službách zameraných na riadenie IT rizík, informačnú bezpečnosť a ochranu osobných údajov v súlade s regulačnými požiadavkami.

Profesionalita je pre nás efektívny výkon, optimálne riešenia, zodpovednosť, kompetentnosť, svedomitosť a precíznosť.

Naše služby

 

 

OVERENÉ METODIKY

Máme bohaté skúsenosti s aplikovaním projektových metodík PRINCE2 a PMP. Rovnako máme skúsenosti s metodikami v oblasti riadenia IT technológií ako ITIL a COBIT.

RÔZNORODOSŤ PROJEKTOV

Naše skúsenosti sú z rôznych sektorov (napr. telekomunikačný sektor, IT služby, bankový a finančný sektor, utility, výrobný a automobilový sektor, akademický sektor a pod.).

 

CERTIFIKÁCIA

Sme držiteľmi certifikácie CISA od ISACA, CIPP/E od IAPP, BCM Auditor od KPMG Germany (akreditované  UKAS), Špecialista projektovej kancelárie od spoločnosti International Technology and Management Group.

BEZPEČNOSŤ

Naše služby v oblasti bezpečnosti realizujeme v súlade s metodikami ISACA (napr. COBIT či ITAF) a medzinárodnými štandardami ISO/IEC 27001:2013 a 27002:2013 a ISO 22301.

 

 

 

 

  Prostredníctvom tejto webovej stránky spoločnosť beluga nezískava osobné údaje.