Zodpovedná osoba

Hľadáte niekoho, kto vám pomôže s GDPR?
Ponúkame vám službu kvalifikovanej zodpovednej osoby.

Budeme radi, ak sa s nami priamo spojíte prostredníctvom emailu na beluga@i-beluga.sk


Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR) platí pre spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje s účinkom od 25.5.2018. Slovenská republika v súvislosti s nariadením EÚ vypracovala a schválila zákon na ochranu osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z.), ktorý ruší zákon č. 122/2013 Z.z.

Naša spoločnosť beluga, s.r.o. vám zabezpečí zodpovednú osobu  (DPO=Data protection officier), čo znamená dohliadanie na ochranu osobných údajov, či už zákazníkov, pacientov, študentov, zamestnancov, vzhľadom na zameranie spoločnosti.

ZabezpeČíme


 • Odborné znalosti v oblasti ochrany osobných údajov
 • Poskytovanie poradenstva a odporúčaní týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania pravidiel ochrany osobných údajov
 • Znalosti v oblasti informačných technológii v súvislosti s ochranou osobných údajov
 • Vypracovanie dokumentácie potrebnej k výkonu zodpovednej osoby 
 • Aktualizácia dokumentácie v prípade zmien v zákonoch  
 • Zabezpečenie hladkého priebehu komunikácie s Úradom pre ochranu osobných údajov 
 • Zabezpečenie dodržiavanie ochrany osobných údajov v spoločnosti a pomoc spoločnosti sa zodpovedať v tomto ohľade 

 

Softvérová podpora

Prostredníctvom služby DPO sa snažíme aj o to, aby mala vaša spoločnosť systematický, komplexný a pritom jednoduchý prístup k ochrane osobných údajov. To je možné len vďaka softvérovej podpore privacy nástrojov. V tejto oblasti sa aktívne vzdlávame a spolupracujeme so silnými hráčmi na trhu.

Privacy Perfect 

 • uznávaný nástroj GDPR 
 • poskytuje prirodzený tok medzi troma oblasťami: hodnotenie vplyvu na ochranu údajov, činnosť v oblasti spracovania (vrátane prenosov) a porušenie údajov (vrátane oznámení o porušení dozorným orgánom a dotknutým osobám) 
 • ako partner spoločnosti Privacy Perfect zaisťujeme, že klientom bude poskytnutá najlepšia možná rada a zabezpečená kvalitná implementácia, ktorá spĺňa ich požiadavky a očakávania v oblasti ochrany osobných údajov   

One Trust

 • absolútny štandard v oblasti ochrany osobných údajov pre veľké aj malé firmy 
 • jeho komplexné moduly sa dajú prispôsobiť rôznym predpisom, normám či legislatíve 
 • OneTrust disponuje možnosťami ako sú správa súborov cookie, správu DPIA alebo správu incidentov a porušení
 • ako partner spoločnosti OneTrust zaisťujeme, že klientom bude poskytnutá najlepšia možná rada a zabezpečená kvalitná implementácia, ktorá spĺňa ich požiadavky a očakávania v oblasti ochrany osobných údajov