Telefón

+421 2/209 069 55

mail

beluga@i-beluga.sk

Nájdete nás

Tomášikova 31, Bratislava

Sídlo

Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava

 

náš etický kódex

Naše etické nastavenie, ktoré vychádza z osobného presvedčenia nášho vedenia a zamestnancov chceme posilniť členstvom v asociácii Slovak Compliance Circle (SCC) a prihlásením sa k Charte SCC. Naším etickým mottom je:

 

Bez profesionálneho prístupu nemožno očakávať profesionálne a kvalitné výsledky. Bez svedomitosti, kompetentnosti a vzájomnej dôvery nemožno očakávať profesionálny prístup.

Poradenská spoločnosť beluga s.r.o. je na trhu už dvanásť rokov a svojím klientom z finančného, telekomunikačného a verejného sektoru prináša riešenia prispôsobené ich očakávaniam a reálnemu stavu. Snaha porozumieť skutočným potrebám a zameranie sa na riešenie konkrétnych problémov v kontexte fungovania celej organizácie sú overeným prístupom spoločnosti pri manažérskom poradenstve zameranom na zlepšovanie podnikovej výkonnosti a pri poradenských a audítorských službách zameraných na riadenie IT rizík, informačnú bezpečnosť a ochranu osobných údajov v súlade s regulačnými požiadavkami.

 

Víziou spoločnosti beluga, s. r. o. je stať sa dôveryhodným a spoľahlivým partnerom našich zákazníkov, ktorým chceme poskytovať kvalitné služby a podporu.

 

 

 

 

Uvedomujeme si výhodu malých podnikov, ku ktorým patrí aj naša spoločnosť a ktorou je flexibilita a adaptovateľnosť jednak navonok, ako aj vo vzťahu k správnemu nastaveniu firemnej kultúry. Z týchto skutočnosti vyplýva poslanie spoločnosti beluga, s. r. o.:

 

  1. Medzi spoločnosťou beluga, s. r. o. a jej zákazníkmi vytvoriť profesionálny vzťah založený na stabilných, overených hodnotách a ľudskom prístupe.
  2. Akumulované skúsenosti a vedomosti nášho personálu pretaviť do schopností a kompetencií pri riešení potrieb zákazníkov.
  3. Z charakteru našej činnosti vyplýva, že naše služby zakladáme na dôvere, integrite, svedomitosti a zodpovednosti.
  4. Prekonať predsudky voči malým podnikom o neochote stanoviť si dlhodobé, udržateľné ciele založené na hodnotovom rebríčku a stať sa príkladom aj pre ostatných.