verejné projekty

Financovnané zo štrukturálnych fondov EÚ

 

 

Štrukturálne fondy EÚ

Máme skúsenosti s operačným programom OPII a EVS.

Ponuka

V tejto oblasti ponúkame najmä projektové poradenstvo, quality assurance v projektoch, CBA analýzy outsourcingu a štúdie uskutočniteľnosti, vďaka ktorým klient získa komplexnú predstavu o hlavných charakteristikách projektu. 

Skúsený tím

Naši konzultanti majú prax v rozličných sektoroch verejnej správy a inštitúciách EÚ.