„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“

Matka Tereza

Materská škôlka Pramienok

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie ochrany OÚ (Bezpečnostný projekt, evidenčné listy, poverenia opráv. osôb atď.) a preškolenie vybraných zamestnancov

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

  • Vypracovanie dokumentácie pre zabezpečenie súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) vrátane Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
  • Identifikácia rizikových oblastí a návrh implementačných opatrení

Teologická fakulta trnavskej univerzity

  • Komplexné hodnotenie ľudských zdrojov na základe požadovaných kritérií, návrh optimalizácie zdrojov a definovanie minimálnych zdrojov potrebných pre výkon činností

Spoločenstvo kresťanského života CVX

  • Vypracovanie dokumentácie pre zabezpečenie súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) vrátane Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
  • Identifikácia rizikových oblastí a návrh implementačných opatrení

Kolégium Antona Neuwirtha

  • Zmapovanie riadiacich procesov a poskytnutie manažérskeho poradenstva pri ich riadení, vrátane vytvorenia RACI matice