Manažérske poradenstvo

Medzi naše služby v tejto oblasti patria návrh stratégií, tvorba biznis plánov, projektové riadenie, krízové riadenie, SWOT a CBA analýzy, výpočet TCO, návrhy cieľového prevádzkového modelu, štúdie uskutočniteľnosti a ďalšie aktivity.

Informačná bezpečnosť

Cieľom informačnej bezpečnosti je naplnenie triády základných cieľov – dôvernosti, dostupnosti a integrity. Informačnej bezpečnosti sa venujeme intenzívne od vzniku spoločnosti a kladieme dôraz na ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti.

Verejné projekty

Pomocou realizácie štúdií uskutočniteľnosti definujeme a analyzujeme jednotlivé zložky projektu nášho klienta ovplyvňujúce dosiahnutie projektových cieľov. Boli sme účastníkmi vo viacerých projektoch vo verejnej správe v posledných rokoch.

 

Aktívny prístup

v poskytovaní služieb

O našich projektoch

Sme iniciátormi zmien, ktoré zákazníkovi pomôžu dosahovať zlepšenie výsledkov nad rámec jeho očakávaní a požiadaviek.

Robíme správne veci, v uskutočňovaní ktorých vychádzame z našej best practice.

Vytvoríme vám ponuku na mieru

Je pre nás dôležité poznať skutočné potreby klienta a ponúknuť mu optimálne riešenie, ktoré skutočne potrebuje v kontexte fungovania celej organizácie.

Flexibilnosť

Náš tím a rozsah služieb prispôsobíme Vaším projektom. Pre našich klientov sme aktívnym partnerom.

Skúsenosti a kompetentnosť

Pri našej práci dbáme na odbornosť a relevantnosť našich kompetencií. Záleží nám na kvalitných výsledkoch.